Vesti

Krediti za poljoprivredu

NLB BANKA nudi kredite za poljoprivrednike.
Veoma lako i jednostavno možete obnoviti svoju mehanizaciju.